Module

1. Organizare internă al structurii

Parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru teritoriul respectiv, format din parteneri publici, privați și reprezentanți ai societății civile. Aplicația InoTic – prin uneltele colaborative, instrumentele de creare, planificare și management al proiectelor pe care le oferă, precum și prin procedurile și algoritmii programatici de evaluare a proiectelor – va stimula formarea de parteneriatele bazate pe interese comunitare ce vor fi deschise spre participare reprezentanților publici și privați, dar și tuturor celor interesați din cadrul comunității, categoriile sociale (tinerii, femeile și reprezentanții minorităților naționale) putând fi corect reprezentate, în funcție de situația din teren la nivel local.

2. Dezvoltarea strategiei structurii

Asociatia realizeaza o strategie la nivel de microregiunea acoperita teritorial de UAT-urile membre care prin identificarea nevoilor de la nivel local, isi propune obiective specifice care sa le rezolve prin finantarea unor proiecte ale beneficiarilor publici si privati avand ca sursa fondurile europene dedicate acestor tipuri de asociatii care functioneaza dupa principiul dezvoltarii locale aflate sub responsabilitatea comunitatii (DLRC sau CLLD, derulate prin PNDR,POR si POCU.

3. Proiecte

Platforma InoTic va permite înregistrarea proiectelor în sistemul informatic împreună cu toată documentația necesară derulării lor.

4. Audit intern

Modulul audit intern si cel de achizitii interne vizeaza functionarea asociatiei din punct de vedere al implementarii strategiei.

5. Achiziții interne

Modulul achizitii interne vizeaza achizitiile efectuate de asociatie in scopul functionarii. Se realizeaza planul de achizitii si se deruleaza acizitiile conform legii.

6. Consultanță pentru managementul de proiecte

Are ca scop îndeplinirea următoarele obiective: o facilitarea cooperării dintre consultanţii şi experţii – ce formează echipa tehnică a structurii asociative – și clienții și partenerii locali, în dezvoltarea cu succes a proiectelor propuse de aceștia; o colectarea şi analiza de date, statistici și experiențe anterioare semnificative rezultate din implementarea proiectelor şi transmiterea lor către structurile administrative de interes comunitar; o focalizarea şi stimularea resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, privat, civic şi de voluntariat prin asocierea partenerilor locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza îmbunatăţirea competitivităţii economice regionale; o consolidarea dialogului şi a cooperării între diferiţi asociați și colaboratori locali, care, adesea, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea posibililor conflicte şi prin generarea de soluţii negociate prin discuţii și consultări (ce pot fi sugerate și planificate cu ușurință prin intermediul platformei InoTic); o planificarea, organizarea şi desfăşurarea de training-uri, seminarii sau întâlniri de afaceri în domeniul managementului şi al implementării proiectelor; o orice alte activităţi considerate necesare, care vizează implementarea cu succes a planurilor de dezvoltare locală și regională.

7. Consiliere în achiziții

Permite punerea la dispozitia solicitantilor a manualelor de procedura si a formularelor tipizate specific fiecarui tip de achizitie. Urmareste realizarea in timp a achizitiilor beneficiarilor

8. Proiecte programate

Presupune programarea tuturor componentelor proiectelor – cu finanțare europeană și nu numai – prin
- șablonarea categoriilor de proiecte
- realizarea întregului proces de pregătire și implementare a proiectelor.

9. Etapizare a acțiunilor de dezvoltare locală

Implementează o manieră etapizată de abordare a dezvoltării regionale în interiorul structurii asociative prin oferirea spre utilizator, în cadrul aplicației, a următorilor pași sau stadii:
- Definirea unui teritoriu de aplicare a strategiei de dezvoltare locală
- Modulul va facilita constituirea structurilor asociative comunitare prin înregistrarea acestora în sistem și încurajarea dialogului și cooperării între acestea
- Elaborarea strategiei de dezvoltare locală se va fundamenta pe datele și baza de cunoștințe
- Implementarea și monitorizarea proiectelor care răspund obiectivelor stabilite și asumate prin strategia de dezvoltare locală si regională se va realiza prin intemediul facilităților de manageriere de proiecte (project management) oferite de platforma InoTic. Proiectele vor fi selecționate pe bază de criterii integrative încorporate în aplicația informatică și vor fi implementate sub managerierea structurilor asociative de interes comunitar.

10. Business-to-Business (B2B)

Va permite utilizarea integrată și eficientă a infrastructurii existente, deținută de diferite afaceri și companii din regiunea unde activează structura asociativă, precum și a fondurilor, în vederea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală. În ceea ce privește componenta de dezvoltare a relațiilor între afaceri (business-to-business sau B2B), modulul va facilita interacțiunile, tranzacțiile și comunicările online între firmele și companiile – ce fac parte din lanțul de afaceri al regiunii socio-economice manageriate de structurile asociative de interes comunitar – interesate în posibilitatea colaborării în cadrul proiectelor de dezvoltare și de investiții regionale. Software-ul de integrare B2B va fi o parte componentă a platformei ce va permite companiilor să-și gestioneze imaginea publică prin oferirea posibilității promovării (în cadrul platformei InoTic) serviciilor și produselor pe care acestea le oferă, integrarea și automatizarea proceselor de afaceri cu principalii lor clienți și furnizori, crearea de parteneriate și conlucrare business-to-business intr-un mediu web ce permite conlucrarea între afaceri și schimbul rapid de informații, idei și cunoștințe specifice mediului de afaceri.

11. Transfer de cunoaștere prin documentații și tutoriale

Modulul își propune crearea unei secțiuni unde utilizatorii platformei vor avea acces la: - informații,
- manuale tehnice și de utilizare a platformei cât și a aplicațiilor pe care le vor utiliza.
- la imagini și înregistrări video care vor face ca procesul de învățare să fie unul simplu și autodidact, și care, nu în ultimul rând, să fie o formă eficace de reducere a costurilor.

CLIENȚI

Cui se adresează?

Platforma software este menită să eficientizeze și să îmbunătățească managementul proiectelor de dezvoltare locală și regională, derulate sau gestionate de către structurile asociative de interes comunitar din România (ex. Grupurile de Acțiune Locală, Asociațiile Municipiilor, a Orașelor, a Consiliilor Județene), prin interconectarea acestora și a partenerilor în cadrul unei rețele unice digitale.

BENEFICII

Ce aduce nou?

Platforma software de lucru eficientizeaza munca depusă în procesul de evaluare si derulare a contractelor, asigurând trasabilitatea şi optimizarea managementului documentelor, atrage clienţi noi datorită standardizării procesului de desfăşurare a unei investiţii, este uşor de exploatat, fiabilă şi flexibilă şi permite integrarea şi raportarea situaţiei actuale precum şi dezvoltarea continuă şi eficientă a proiectelor de dezvoltare locală și regională. Întrucât structurile asociative de interes comunitar, cum ar fi de exemplu Grupurile de Acţiune Locală (GAL), au responsabilitatea de a selecta și gestiona proiectele și activităţile de dezvoltare ale regiunii de sub jurisdicția acestora, membrii lor au nevoie de informaţii corecte, exacte, relevante și integrate într-un singur sistem informatic, care să înglobeze facilități de proiectare programate și funcții de raportare riguroase. Acestă platformă informatică reprezinta o adevărată bază de date ce augmenteaza competenţele diferitelor structuri şi, în același timp, accelereaza luarea deciziilor pe bază de fapte concrete (culese în mod științific prin analiza atentă a factorilor sociali și economici din teren) și faciliteaza implementarea proiectelor de dezvoltare într-un mod eficient, unitar și bazat pe fundamente economice raționale.

ECHIPA

Specialiștii noștri

Rodica Lazariciu

Expert eficientizare investitii

Turtureanu Maria

Expert in Mamagement Activitati Investitionale

Andruș Ovidiu

Programator

Verdeș Călin

Programator
Anunțuri

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presă

În perioada martie 2019 – aprilie 2020 s-a desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare și de inovare de către organizația de cercetare în oarteneriat pentru transfer de cunoștințe cu activități de tip C propuse în cadrul contractului subsidiar nr.12 cu titlul ,, Identificarea şi evaluarea variantelor de propulsie electrică şi/sau hibridă pentru „conceptul INOVO””, dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (în calitate de organizație de cercetare) și Inovo Finance SRL (în calitate de partener industrial). Prezentul contract fiind anexă la Contractul de finanțare nr. 11/01.09.2016, aferent cererii de finanțare “Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente URBIVEL”, nr 11/01,09,2016, cod SMIS2014+ 105565 și face parte integrantă din acesta.

  • Pentru realizarea obiectivului propus în contractul subsidiar au fost desfășurate patru subactivități așa cum urmează:
  • - Stadiul actual al sistemelor de propulsie electrică şi/sau hibridă la categoria de vehicule în care se încadrează „conceptul INOVO”
  • - Determinarea specificaţiilor necesare alegerii sistemului de propulsie.
  • - Studiu comparativ pentru evaluarea performanţelor diferitelor configuraţii ale sistemului de propulsie (electric vs hibrid, centralizat vs distribuit) şi alegerea configuraţiei optime.
  • - Identificarea topologiei optime a componentelor sistemului de propulsie (maşină electrică, convertor de putere, modul de control)
  • Activitățile desfășurate pentru firma parteneră Inovo Finance SRL au condus la îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul acestui contract subsidiar. Rezultatele au dus la identificarea corectă a sistemului de propulsie pentru un autoturism electric, la configurarea optimă a acestui sistem de propulsie și la determinarea diferitelor topologii aferente sistemului propulsor. Rezultatele colaborării se regăsesc în diseminarea lor prin publicarea a 2 articole științifice respectiv:
  • - „Identifying the Propulsion System Characteristics for a Battery Electric Vehicle” , Oct 23, 2020 - 11th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering.
  • - „Indentification and evaluation of electric and hybrid vehicles propulsion systems”, Oct 3, 2019 - Electric Vehicles International Conference & Show - EV2019.
  • Rezultatele asumate în cadrul contractului subsidiar nr. 12 au fost îndeplinite în totalitate și există premisele ca pe viitor să se continue colaborarea bună dintre partenerii contractului în domeniul autovehiculelor electrice.

Contact

Ne puteți scrie

Documentație